Sofiemyr skolekorps fyller 50 år i 2015!

Alle kan blåse er vår jubileumsgave til Sofiemyrtoppen- og Østil skole. 

Prosjektet går over fire onsdager i SFO-tid (kl. 13.15-14.15 på Sofiemyrtoppen) med oppstart onsdag 28. oktober og avsluttende konsert lørdag 21. november i forbindelse med vår jubileumsfestival.

Alle elever på 2.-, 3.- og 4. trinn får tilbud om å delta. Elevene får i prosjektperioden låne et instrument til å ta med hjem.

 

Derfor burde alle mennesker spille et musikkinstrument

Musikk er en arena som gir sterke mestringsopplevelser, sterke opplevelser av å yte sammen med andre, og gode verdier, samhandling og fellesskap.

Forskning viser også at musikkutøvere blir sterke i andre fag. Dette skyldes den enorme hjerneaktiviteten som musikkutøvelse utløser, det spesielle er at det er kun ved utøvelse av musikk denne hjerneaktiviteten settes i gang, og ikke i så stor grad ved lytting eller bevegelse til musikk.

Vi ønsker at alle skal oppleve at det å blåse i et instrument, er noe alle kan klare. Det å mestre sammen med andre er den viktigste verdien i skolekorpsets organisasjon, og denne vil vi gjerne dele. Derfor er “Alle kan blåse” skolekorpsets jubileumsgave til Sofiemyrtoppen- og Østil skole i 2015.