Sofiemyr skolekorps fyller 50 år i 2015!

I den anledning ønsker vi som organisasjon å gjøre noe utenom det vanlige for å vise alle hvordan det er å være blåser i et større orkester.

Alle kan blåse er vår jubileumsgave til Sofiemyrtoppen skole.

 

 

Derfor burde alle mennesker spille et musikkinstrument

Musikk er en arena som gir sterke mestringsopplevelser, sterke opplevelser av å yte sammen med andre, og gode verdier, samhandling og fellesskap.

Forskning viser også at musikkutøvere blir sterke i andre fag. Dette skyldes den enorme hjerneaktiviteten som musikkutøvelse utløser, det spesielle er at det er kun ved utøvelse av musikk denne hjerneaktiviteten settes i gang, og ikke i så stor grad ved lytting eller bevegelse til musikk.

Vi ønsker at alle skal oppleve at det å blåse i et instrument, er noe alle kan klare. Det å mestre sammen med andre er den viktigste verdien i skolekorpsets organisasjon, og denne vil vi gjerne dele. Derfor er “Alle kan blåse” skolekorpsets jubileumsgave til Sofiemyrtoppen skole i 2015.

 

Omfang

Prosjektet går mellom påske og 17. mai 2015. Alle elever på 4. trinn deltar i prosjektet. Elevene får i prosjektperioden låne et instrument til å ta med hjem, samt læremateriell og andre effekter. Prosjektets avslutning er konsert på skolen 17. mai med alle elevene på trinnet som et stort klasseorkester, samt konsert for hele kommunen ved rådhuset etter barnetoget.

Opplegg

Eleven skal spille på klarinetter, kornetter, og barytoner. Disse instrumentene lånes ut gratis fra Sofiemyr Skolekorps, og elevene får ta med instrumentene hjem!

Elevene får et tilpasset lærerverk skrevet spesielt til dette prosjektet. Noter og lytteeksempler distribueres digitalt gjennom denne nettsiden bak en passordbeskyttet side.

Lærere

Leder av prosjektet er idar Torskangerpoll. Idar har hovedfag musikk fra universitetet i Oslo, samt drigentutdannelse fra Royal Northen College of Music i Manchester. Han har lang erfaring med undervisning i korps, og er regnet som en av de fremste pedagogene for skolekorps i Norge og med sin smittende energi er han mye brukt som foredragsholder. Med seg på laget har han Mats Johnsen og Stine Kjeldedal.