Pedagogikk og mål

Individuelle målsetninger

Motorisk område

 • 5-6 toners omfang på instrumentet
 • Oppøve evne til pust og ansats
 • Sammenheng pust og fingre

Kognitivt område

 • Utvikle forståelse for form og struktur
 • Kunne lese og spille enkle melodier
 • Notasjonsmessig oversikt over tonehøyder og rytmer fra helnote til firedel
 • Forståelse av sammenheng mellom toner på instrumentet og notasjon

Empatisk område

 • Utvikle dynamisk forståelse og utøvelse
 • Utvikle og forstå klang og karakter i musikk
 • Musikkens underliggende følelse
 • Musikk i bilder og perspektiv
 • Sang - tekst - uttrykk, forstå sammenhenger

Relasjonelle målsetninger

 • Øke evnen til å oppfatte tonehøyder sammen med andre.
 • Sammenligne musikalsk uttrykk og homogenitet i musikken.
 • Øke evnen til å forholde seg til et fast tempo.
 • Spille konsert, opplevelse av formidling til publikum
 • Felles oppgaveløsing.

Arbeidsmåter

Arbeid i grupper og i større samspill. Innlæring gjennom sang, imitasjon og notelesing. Både gehørsbasert og notert. Hjemmearbeid med klare oppgaver, definert på ukeplaner el.l.

Innhold og lærestoff

Egetprodusert læreverk som vises i klasserommet på smartboard eller projektor.

Læreverket vil inneholde øvelser og musikkstykker tilpasset prosjektet, samt lytteeksempler og playbackmusikk.